Dilberti maailmast välja?

Courtesy of Scott Adams

Dilberti koomiksi maailm pakub meile, kontoritöötajatele, küll kuhjaga kibedat äratundmisrõõmu, ent tegelikult on koosolekuruumides tühja raisatud elude näol asi naljast kaugel.


Numbrid on halastamatud. Harvardi ärikoolis läbi viidud uuringus tunnistas tervelt 65% intervjueeritud tippjuhtidest, et koosolekute üleküllus takistab neil „päris tööd“ ära tegemast, 71% aga nimetas neid koosviibimisi otsesõnu tulemusetuteks ja ebaefektiivseteks. Ilmselt haakub paljude aegunud koosolekukultuuri ohvrite isikliku kogemusega ka 64% küsitletute tõdemus, mille kohaselt takistavad – ometigi just nimelt teemade põhjalikuks käsitlemiseks välja mõeldud – koosolekud mistahes teemasse süvitsi minekut. Ilmselgelt on kusagil midagi valesti läinud.

.

Samas peegeldub kannatajate selgitustes, et kusagil sisimas usuvad nad siiski endiselt, et koosolek ei pea töövormina olema üleüldise irvitamise objektiks, vaid võib tõepoolest tööd sujuvamaks muuta. 62% juhtidest märkis näiteks, et koosolekud lasevad raisku võimaluse meeskonda tihedamalt kokku siduda – järelikult peaks eos selline võimalus siiski eksisteerima. Tuleb vaid eesmärgid selgelt ja sõnavahuta paika panna ning teistmoodi koosolekuid hakata tegema.

.

Hardi Kinnas

In this blog, I focus on MySpotit every day life and share tricks from telecommuting and meetings.