Ideaalset koosolekut pole olemas

Võime koosoleku tehnilist teostust lihvida täiuseni, kuid kui jätame sealjuures eesmärgid laiemalt mõtestamata, on tegu suures osas tühja töö ja vaimu närimisega.

.

Ilmselt oleme juba selgeks teinud, kuivõrd massiliselt üle maailma koosolekutel osalejate aega ja organisatsiooni raha magama pannakse. Üha rohkem pühendatakse selle fenomenaalse töise ajaviitmisvormi nüanssidele ka teaduslikke ja vähem teaduslikke uuringuid, ent paradoksaalsel kombel ei pruugi sellestki suuremat tulu tõusta. Mõõta suudame ju aina täpsemalt kõike mõeldavat, aga mida mõõtmistulemustega hiljem peale hakata?

.

Võime pärast pikaajalisi sõltumatuid vaatlusi tõdeda, et tagasiside põhjal kestab keskmine ideaalne koosolek näiteks 27 minutit ja hõlmab viit inimest. Kindlasti on tulemusi intellektuaalselt huvitav analüüsida, kuid tõenäoliselt ei hakka ükski vastutaja selle põhjal tööd vägisi ümber korraldama – ja parem ongi. Iga asutus on erinäoline ja ideaalis võiks seda olla ka iga koosolek.

.

Seega tagab koosoleku tulemuslikkuse individuaalne lähenemine, mis peaks algama küsimusest, mis eesmärki see justkui rutiiinne koosviibimine kandma peaks. Ise võime aga paratamatult sissejuurdunud tavadest sedavõrd haaratud olla, et siinkohal kulub marjaks ära kõrvaltvaataja pilk. Kõige hõlpsam viis selleks on kas või ajutiselt koosolekuruumi vahetada – sellest hakkab hargnema tõeline kogemusuuring.

.

Mikk Puurmann