Kasutu koosviibimise kuhjuv kulu

Jõuame jällekord numbriteni. Lakke vaatamise tähe all möödunud koosolek ei kujuta endast pelgalt musta plekki muidu roosilises tööpäevas – sellel on täiesti konkreetselt mõõdetav miinus.

.

2 tundi tööpäevas teeb suure summa.

Ilmselt on vähe ettevõtteid, mis teaks aja planeerimisest rohkem kui just nimelt sellele veebiteenusele keskendunud Doodle, mida kasutab aastas üle 30 miljoni inimese üle maailma. Sestap on eriti kõnekas nende statistika, mille kohaselt veedab keskmine töötaja kaks tundi nädalas tema seisukohalt mõttetul koolitusel, seminaril või muul koosolekul, mille tulemusena (võttes arvesse nende töötundide hinda) ainuüksi Doodle’i uuritud klientide seas kokku 489 miljardit eurot aastas korstnasse kirjutatakse. Siinjuures leiab vähe lohutust teadmisest, et kokku kulutab keskmine töötaja koosolekutele kolm tundi nädalas ning seega on kolmandik koosolekuruumide broneerimisele suunatud pingutustest siiski asja ette läinud. 

.

Kas 30% efektiivsust oleks unelm?

Tasapisi on hakatud probleemi ulatust ka mõistma: tervelt 37% USA-d, Saksamaad ja Suurbritanniat hõlmanud uuringule vastanuist tõdes, et just tarbetud koosolekud nende organisatsioonidele suurimaks kulukohaks on. Kuigi muidugi on tegemist tunnetusliku näitajaga, ei ole põhjust kahelda, et kui 44% inimestest leiab, et kehvasti korraldatud koosolekud neile tõelise töö tegemiseks piisavalt aega ei jäta, siis see pitseri ettevõtte efektiivsusele ka vajutab.

.

Kohtumised on tegelikult olulised.

Doodle’i mastaapsest andmestikust ilmneb muudki huvitavat: vaatamata üldisele kriitilise hoiakule eksisteerivate koosolekute läbiviimise suhtes peab suisa 76% vastanuist näost näkku kohtumisi kõige efektiivsemaks vormiks. Järelikult ei tähenda olemasolev nadi seis käsikäes tehnoloogilise arenguga kaugeltki mitte seda, nagu füüsilise koosolekuruumi valik tähtsust ei omaks. Vastupidi: inimesed tahavad kohtuda, kuid eesmärgile orienteeritud ja nende aega austaval kombel.

.

.

Hardi Kinnas

In this blog, I focus on MySpotit every day life and share tricks from telecommuting and meetings.