Koosolek peegeldab Sinu ettevõtte kultuuri või kultuuritust

Photo by Clem Onojeghuo from Pexels

.

Koosoleku korraldamine ei peaks kujunema võrreldavaks rutiiniks kohvimasina puhastuse või vaibavahetusega – tegelikult on tegemist organisatsioonikultuuri alustalaga.

.

Ettevõtte alusväärtustena tuuakse visioonidokumentides enamasti ära hulk kaunikõlalisi omadusi, mis omanike üdini isetutest kavatsustest aimu annavad. Üks levinumaid on nende seas „läbipaistvus“ – aga mida see õigupoolest tähendada võiks? Hea viis aimu saada, kuivõrd läbi asutuse hierarhia sisuliselt paistab, on süveneda koosolekuruumides toimuvasse.

.

Kas osalejad üldse teadvustavad endale, millest koolitus, seminar või muu koosviibimine kõneleb ja miks just nemad seal viibima peavad? Eksisteerib üritusel mingi mõõdetav eesmärk, kas selle täitmisest informeeritakse ka osapooli? Kas uued ideed ja ettepanekud on oodatud? Kui vastused eelnevatele küsimustele kalduvad eitavaks, võib ühelt poolt läbipaistvuse kandvate väärtuse nimekirjast maha tõmmata, teisalt aga satub küsimärgi alla koosoleku pidamise mõttekus kui selline. Industriaalajastu võtmes käsulaudu saab ju tunduvalt kiiremini edastada kas või e-kirja teel.

.

Õigesti korraldatud koosolek tugevdab see-eest vaieldamatult organisatsioonikultuuri ja seeläbi mõistagi ka asutust ennast. Sama läbipaistvuse näite puhul saab läbiviija palju ära teha juba sellega, kui ta asjakohase osalejate nimekirja mõttega kokku paneb ning neid eelnevalt koosoleku sihist ja selle saavutamise viisidest teavitab. Mõistlikult valitud koosolekuruum aitab siinkohal oluliselt kaasa. Läbipaistvuse tekitamiseks ei pea see tingimata sugugi klaasist olema.

Mikk Puurmann