Koosolekud, mis võiksid olemata olla

Võib tunduda, et oleme hulluks läinud ja saeme oksa, millel ise istume, kuid ütleme ikkagi karmi tõe välja: suurem osa koosolekuid on sisuliselt mõttetud. Et töötajate kallist aega otstarbekamalt kasutada, tuleks kvantiteedi asemel võtta selge suund kvaliteedile – üks lihtsamaid viise selleks on loomulikult uue toimumispaiga valimine.

.

Aga mis siis ikkagi tööpäeva nii mugavalt sisse sööbinud koosolekuformaadil viga on? Appi tuleb karm ja kiretu statistika, mis näitab, et keskmine töötaja viibib nädalas 15 koosolekul. Kui aga jõuad juhtkonna tasandile, hõlmavad kõikvõimalikud koosviibimised sinu tööajast juba 60%. Saab selline ühest ruumist teise tormamine efektiivne olla?

.

Ilmselt mitte, kui 70% osalejatest tunnistab, et tegeleb koosoleku ajal kõrvaliste asjadega (tead ju küll seda “ülipakilistele” ekirjadele vastamist), ning 90%, et uneleb niisama. Võttes siinjuures arvesse “viielise vastaja sündroomi” mõju, võib eeldada, et tegelikult hallis koosolekuruumis avanev pilt on veel õudsem.

.

Samas ei saa endale tühja passimise asemel asjalikumaid väljakutseid otsijaid ülearu süüdistada, kui tavapäraselt asub vestlust domineerima 20% kohalviibijatest, rahuldades sealjuures pahatihti puhtisiklikke ambitsioone. Ilmselgelt võiksidki sellised vastasseisud jääda nelja silma alla ja ülejäänute aega mitte raisata. Asja ei tee paremaks ka see, et 25% keskmisest koosolekust täiesti teemavälistele aruteludele kulub.

.

Kokkuvõttes pole siis põhjust imestada, et 30 000 küsitletud tehnoloogiasektori töötaja seas vaid 54% koosolekutel veedetud aega kasulikuks hindas. Võib ju end lohutada mõttekäiguga, et iga reatöötaja ei pruugigi ise aru saada, mis talle hea on, ent paratamatult kanduvad tarbetuna tunduvad tagumikutunnid üle ka üldisesse suhtumisse tööandjasse, ja kindlasti mitte positiivses kontekstis.

.

Ometi pole kõik kadunud: tervelt 92% möönab põhimõtteliselt, et koosolekud on väärt võimalus organisatsiooni sidusamaks muuta ja kõigil selle arengusse panustada. Oluline on vaid, et need toimuksid õigel ajal õigetele inimestele – ning mõistagi ka õiges kohas.

Mikk Puurmann