Koosolekul osaleja 4 põhiõigust

  • Saada osalejatele põhjendatud ja teemat selgitav kutse.
  • Kutsu vaid neid, kes on selleks vajalikud.
  • Juhi koosolekut ja hoia fookust.
  • Tee kokkuvõte, kaardista tulemus ning jaga seda osalejatega.

Hardi Kinnas

In this blog, I focus on MySpotit every day life and share tricks from telecommuting and meetings.