MySpotit.com: töötamine muutub kriisi tulemusena jäädavalt / As a result of the crisis the working will change permanently

MySpotit tuli välja uue teenusega – kaugtöötamise kohad / MySpotit launched a new service – remote working venues.
Foto: Pexels

Eesti iduettevõte, nutikas koosolekuruumide platvorm MySpotit tuli välja uue teenusega ja lisas oma platvormile esimesed individuaalse kaugtöö tegemiseks mõeldud ning sotsiaalset distantseerumist võimaldavad ruumid.

Vaata ruume siit.

MySpotiti ühe asutaja Hardi Kinnase sõnul on tekitanud kriis nõudluse individuaalset töötegemist võimaldavate ruumide järele: “Inimesed võtavad tõsiselt Terviseameti soovitusi sotsiaalseks distantseerumiseks, kuid ettevõtted võitlevad ellujäämise nimel ja peavad leidma uusi loovaid viise töö jätkamiseks. Näiteks väikeste lastega peredel võib olla väga keeruline teha kodus keskendumist vajavat tööd. Vajatakse ruumi, mis soodustab vaikset keskendumist, kuid võimaldab samal ajal teistest inimestest eralduda ja jääda terveks.”

Kinnas kutsub kinnisvara omanikke ja ettevõtteid üles oma tühjalt seisvaid ruume MySpotit keskkonda juurde lisama. “Kuna turismisektor on hetkel pausi peal, siis seisavad tühjalt hotellitoad, konverentsisaalid ja lühiajaliseks väljaüürimiseks ehitatud korterid. MySpotiti uus teenus viib kokku nõudluse individuaalset töötegemist võimaldavate ruumide järele ja pakkumise tühjalt seisvatele ruumidele. Soovime oma panuse anda, et inimesed oleks oma töös efektiivsed ja et ruumid, mis turistidest tühjaks jäid, toodaksid omanikele jätkuvalt kasumit,” selgitas Kinnas.

Hardi Kinnas on veendunud, et kriisi kogemus muudab töötegemise viise jäädavalt: “Ettevõtted on juba muutunud kokkuhoidlikumaks ja efektiivsemaks. Kriis annab ühest küljest kindlustunde, et ka kaugtöö võib olla efektiivne ja suurte kontorite pidamine ei pruugi olla kõikide ettevõtete jaoks mõttekas. Osad keskendumist vajavad või loovad ülesanded saavad kiiremini lahendatud, kui inimesed ei tööta koos suures büroohoones. Samal ajal saadakse aru, et kodudes töötamine ei võimalda pikemaajaliselt vajalikke tulemusi saavutada ning ettevõtte efektiivsust hoida.”

“Nii olemegi juba täna uues normaalsuses, millele MySpotit ka lahenduse pakub – kui kodus töötamine on keeruline, tasub vaadata MySpotit kaugtöökohtade valikut, mis pidevalt täieneb,” sõnas Kinnas, kelle sõnul järgib MySpotit tähelepanelikult COVID-19 viirusega seotud ohutusnõudeid. “Individuaalsete kaugtöökohtade valikus on avarad, hea ventilatsiooni ja internetiühendusega ning igakordselt põhjalikult desifintseeritud ruumid.”

MySpotit kutsub ruumide omanikke mõtlema oma tühjalt seisvaid ruume kriitiliselt hindama, kas need sobivad kaugtöökohtadeks. Ruume saab lisada aadressil: https://myspotit.com/lisa-ruum/.

MySpotit on 2018. aastal loodud nutikas koosolekuruumide platvorm, millel üle 200 kliendi, kellest tuntumad on Transferwise, Veriff, Bolt, Pipedrive, Helmes, Eesti Energia, Elisa ja Telia.

Lisainfo:

Hardi Kinnas 

MySpotit kaasasutaja 

Tel +372 5691 3091 

hardi@myspotit.com 

.

As a result of the crisis the working will change permanently

Estonian start-up company, the smart offsite meeting platform MySpotit has come up with a new service and added the first rooms for individual remote working to its platform.

Check remote working venues here.

MySpotit co-founder Hardi Kinnas said the crisis has created a demand for isolated remote workspaces: “People take the Health Board’s recommendations for social distance seriously, but companies are struggling to survive and must find new creative ways to continue working. For example, families with young children can find it very difficult to do work that requires concentration at home. There is a need for space that encourages quiet concentration but at the same time allows you to isolate yourself and stay healthy. ”

Kinnas invites property owners and businesses to add their empty spaces to the MySpotit environment. “With the tourism sector currently on pause, hotel rooms, conference rooms, and short-term rental apartments are empty. MySpotit’s new service brings together a demand for customized working space and supply for vacant spaces. We want to help ensure that people are efficient in their work and that the spaces left by tourists continue to be profitable for their owners,” Kinnas explained.

Hardi Kinnas is convinced that the experience of the crisis will permanently change the way we work: “Companies have already become more efficient. On the one hand, the crisis gives confidence that remote working can be effective and that running large offices may not make sense for all businesses. Some of the tasks that require or create concentration can be solved faster if people don’t work together in a large office building. At the same time, it is understood that working from home does not provide the necessary long-term results and keep the company efficient. ”

“This is the new normality that MySpotit offers today – when it is difficult to work from home, it is worth looking at MySpotit’s remote working spaces range,” said Kinnas, who is closely following MySpotit’s safety requirements for the COVID-19 virus. “The range of individual remote workplaces includes spacious, well-ventilated, well-connected internet and in each case thoroughly disinfected.”

MySpotit invites space owners to think critically about their empty spaces to be suitable for the remote working. Rooms can be added at https://myspotit.com/en/add-room/ or contact us team@myspotit.com.

MySpotit is a smart offsite meeting platform created in 2018 with over 200 clients, the most known of which are Transferwise, Veriff, Bolt, Pipedrive, Helmes, Eesti Energia, Elisa, and Telia.

Hardi Kinnas 

MySpotit, CEO

Tel +372 5691 3091 

hardi@myspotit.com 


Hardi Kinnas

In this blog, I focus on MySpotit every day life and share tricks from telecommuting and meetings.