Please choose a country in which you would like to use MySpotit


Maksetingimused
1. Üldtingimused

1.1 E-poe kasutustingimusi (“Tingimused”) kohaldatakse kõikidele õigussuhetele, toodete (“Toode”) pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset e-poe kasutaja (“Klient”) ja e-poe www.myspotit.com (“E-pood”) omaniku Spotit OÜ (“Veebipood”), registrikood 14459937, vahel.

1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid. 

1.3 Veebipood võib igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel www.myspotit.com ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud. 


2. Hinnad 

2.1 E-poe hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad Eestis kehtivat käibemaksu (20%).

2.2

 Veebipood võib igal ajal muuta E-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel www.myspotit.com ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest. 

2.3 Kui Kliendi tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.


3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused 

3.1 Tellimuse esitamiseks vali veebipoest sobiv toode ja vajuta nupule ”Lisa ostukorvi”. Vajutades nupule “Soorita ost” saab ostukorvis olevaid tooteid vaadata, koguseid muuta ja eemaldada. Samal lehel on näha ka saatmiskulud ja kokku summa. 

3.2 Tellimust esitades on Klient kohustatud sisestama oma andmed – nimi, e-posti aadress, ettevõte (kui arve läheb firmale), saatmise aadress ja telefon.
3.3 E-poes saab tasuda läbi turvalise maksekeskuse kõikide Eesti maksekaartide ja interneti pangakontodega (Swedbank, SEB, Luminor, LHV). Toote eest on võimalik tasuda ka ülekandega (arve alusel). Klient tasub tellimust kinnitades 100% toote hinnast. Arveldamise valuuta on Euro.

3.4 Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Veebipoe arveldusarvele.

3.5 Maksmine toimub läbi pangalinkide ja pangalinke vahendab Maksekeskus AS.

 

4. Tellimusest taganemise kord

4.1 Kliendil on õigus tellimusest taganeda kõige hiljemalt 14 päeva enne sündmust.

4.2 Tühistamise korral toimub teenuse ostusumma tagastamine samale arvelduskontole, millelt Klient tellimuse eest tasus.5. Autoriõigus 

5.1 E-poe sisu, seal hulgas, tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna Veebipoele. 

5.2 Keelatud on sellise punktis 4.1 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reprodutseerimine, kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma viiteta Veebipoele.


6. Isikuandmete kasutamine ja kaitse 

6.1 Klient annab Veebipoele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse Veebipoe poolt, eesmärgiga täita Kliendi esitatud Toote tellimus ning arendada Veebipoe poolt Kliendile pakutavat teenust. 

6.2 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – Kliendi nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud toote andmed. 

6.3 Veebipood võib edastada Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kohaletoimetamiseks kulleriteenust osutavale ettevõttele. 

6.4 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

Veebipood ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel. 

6.5 Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist. 


6.6 Veebipood on isikuandmete vastutav töötleja. Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.


6.7 Veebipood võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e-posti aadressil. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.7. Vastutus ja vääramatu jõud 

7.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine. 

7.2 Veebipoe igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega. 

7.3 Lingid, mis viivad veebipoest teistele veebilehekülgedele ei ole Veebipoe kontrolli all ning Veebipood ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate linkide kasutamisega.


8. Kohaldatav õigus 

8.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust. 

8.2 Kõik vaidlused kliendi ja Veebipoe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.